Reguli de vizitare

 1. Programul de vizita al aparținătorilor pacienților internaţi în unitatea sanitară cu pături a Grupului Medical Phoenix: Craiova, Slatina și Tg Jiu se realizează zilnic în intervalul orar stabilit şi afişat.
 2. Numărul de vizitatori pentru un pacient internat într-un salon cu mai mult de 3 paturi nu poate fi mai mare de 3 persoane şi pot fi vizitați maxim 2 pacienți în acelaşi timp. Vizitatorii sunt îndrumați la patul pacientului de un cadru medical desemnat de șeful de secție sau de asistenta șefă.
 3. În situația prevăzută la alin. 2, pentru a da posibilitatea vizitei şi pentru ceilalţi pacienți, dacă există solicitări în acest sens, durata vizitei va fi limitată la 60 de minute.
 4. Pentru pacienții internați pe oricare dintre secțiile/ compartimentele spitalului, la solicitare, membrii familiei pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul şef/coordonator de secție/compartiment, aprobat de directorul medical şi afişat la loc vizibil la intrarea în unitatea sanitară.

În vederea implicării aparținătorilor la îngrijirea unor categorii de bolnavi (inclusiv copii 0-16 ani) în cazul pacienților în stare critică, indiferent de secția sau compartimentul în care aceştia sunt intenați, familia poate solicita prezența permanentă lângă pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului curant, dacă condițiile din secția sau compartimentul respectiv permit acest lucru. În caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asigurându-se un spațiu adecvat de așteptare, în apropierea secției sau compartimentului respectiv.

 1. În cazul pacienților internați care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe oricare dintre secțiile sau compartimentele din spital , accesul unei persoane poate fi permanent.
 2. În cazul copiilor până la 14 ani internați în oricare dintre secțiile sau compartimentele din spital se acceptă prezenta unui aparţinător permanent, dacă se solicită acest lucru.
 3. În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani internați în oricare dintre secțiile sau compartimentele din unitatea sanitară se poate accepta prezența unui aparţinător permanent , cu acordul şefului de secție.
 4. Este interzisă vizitatorilor introducerea în clinică a alimententelor sau băuturilor alcoolice.
 5. Vizitatorii vor evita discuțiile neplăcute ce pot afecta pacienții, vor respecta liniștea celorlaltor bolnavi internați.
 6. Vizitatorilor le este interzis fumatul în unitate.
 7. Vizitatorii trebuie să respecte orele de vizită și să dea curs indicațiilor medicilor, personalului sanitar sau de pază.
 8. Pogramul de vizite va fi afișat la toate intrările în spital, în mod vizibil şi accesibil vizitatorilor.
 9. Este strict interzisă perceperea de taxe pentru vizitarea pacienților în Centrul Medical Phoenix.

Conducerea are obligația de a instrui angajații serviciului de pază asupra programului de vizite, obținând o declarație de la fiecare dintre aceştia prin care se angajează să respecte aplicarea programului respectiv şi să nu pretindă sau să primească niciun fel de atenții în vederea permiterii accesului în afara programului de vizită. În cazul încălcării acestor prevederi se vor aplica sancțiuni administrative, până la încetarea contractului cu firma de prestări servicii de pază.