Anunțuri CAS DOLJ

Anunțuri CAS DOLJ

CLINIC

PENTRU SERVICIILE MEDICALE DECONTATE DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NU SE POT SOLICITA PLĂŢI SUPLIMENTARE SUB NICIO FORMĂ

macheta-privind servici și tarife cardiologie

macheta privind servicii și tarife diabet

macheta privind servicii și tarife endocrinologie

macheta privind servicii și tarife gastroentorologie

macheta privind servicii și tarife ginecologie

macheta privind servicii și tarife medicină internă

macheta privind servicii și tarife neurologie

macheta privind servicii și tarife psihiatrie

RECUPERARE MEDICALĂ

PENTRU SERVICIILE MEDICALE DECONTATE DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NU SE POT SOLICITA SUB NICIO FORMĂ PLĂŢI SUPLIMENTARE, CU EXCEPŢIA: - COPLĂŢII ÎN VALOARE DE MAXIM 10 LEI/ TOATĂ SERIA DE PROCEDURI (seria de proceduri = toate zilele de tratament cu proceduri)

CAS afișare pachet de servicii recuperare în ambulatoriu

SPITALIZARE DE ZI

PENTRU SERVICIILE MEDICALE DECONTATE DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NU SE POT SOLICITA SUB NICIO FORMĂ PLĂŢI SUPLIMENTARE, CU EXCEPŢIA: - COPLĂŢII, ÎN VALOARE DE MAXIM 10 LEI/SPITALIZARE CONTINUĂ; - CONTRAVALORII SERVICIILOR HOTELIERE CA) ARE ŞI MASĂ CU UN GRAD RIDICAT DE CONFORT, PESTE CONFORTUL STANDARD, ACORDATE LA CEREREA ASIGURAŢILOR. CONTRIBUŢIA PERSONALĂ A ASIGURAŢILOR PENTRU ACESTE SERVICII ESTE DE MAXIM 300 LEI/ZI.

CAS_afișare pachet de servicii asistență medicală spitalicească

CAS_afișare asistență medicală ambulatorie clinică

CAS_afișare asistență medicală pentru specialitățile paraclinice


CAS DJ afișare pachet de servicii - august2019 - spitale

CAS DJ afișare pachet de servicii - august2019 - clinic

Criterii de internare