Anunturi CAS DOLJ

Anunturi CAS DOLJ

CLINIC

PENTRU SERVICIILE MEDICALE DECONTATE DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NU SE POT SOLICITA PLĂŢI SUPLIMENTARE SUB NICIO FORMĂ

macheta-privind servicii si tarife cardiologie

macheta privind servicii si tarife diabet

macheta privind servicii si tarife endocrinologie

macheta privind servicii si tarife gastroentorologie

macheta privind servicii si tarife ginecologie

macheta privind servicii si tarife medicina interna

macheta privind servicii si tarife neurologie

macheta privind servicii si tarife psihiatrie

RECUPERARE MEDICALA

PENTRU SERVICIILE MEDICALE DECONTATE DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NU SE POT SOLICITA SUB NICIO FORMĂ PLĂŢI SUPLIMENTARE, CU EXCEPŢIA: - COPLĂŢII ÎN VALOARE DE MAXIM 10 LEI/ TOATĂ SERIA DE PROCEDURI (seria de proceduri = toate zilele de tratament cu proceduri)

CAS afisare pachet de servicii recuperare in ambulatoriu

SPITALIZARE DE ZI

PENTRU SERVICIILE MEDICALE DECONTATE DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NU SE POT SOLICITA SUB NICIO FORMĂ PLĂŢI SUPLIMENTARE, CU EXCEPŢIA: - COPLĂŢII, ÎN VALOARE DE MAXIM 10 LEI/SPITALIZARE CONTINUĂ; - CONTRAVALORII SERVICIILOR HOTELIERE CA)ARE ŞI MASĂ CU UN GRAD RIDICAT DE CONFORT, PESTE CONFORTUL STANDARD, ACORDATE LA CEREREA ASIGURAŢILOR. CONTRIBUŢIA PERSONALĂ A ASIGURAŢILOR PENTRU ACESTE SERVICII ESTE DE MAXIM 300 LEI/ZI.

CAS_afisare pachet de servicii_macheta_as. spitaliceasca continua

CAS_afisare pachet de servicii_macheta_as. spitaliceasca

CAS_afisare asistență medicală ambulatorie clinică

Spitalizare de zi

Spitalizare continuă cronici


CAS DJ afisare pachet de servicii - august2019 - spitale

CAS DJ afisare pachet de servicii - august2019 - clinic

Criterii de internare