Anunțuri CAS GORJ

Anunțuri CAS GORJ

CLINIC

PENTRU SERVICIILE MEDICALE DECONTATE DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NU SE POT SOLICITA PLĂŢI SUPLIMENTARE SUB NICIO FORMĂ

macheta privind servicii și tarife medicină internă

SPITALIZARE DE ZI

PENTRU SERVICIILE MEDICALE DECONTATE DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NU SE POT SOLICITA SUB NICIO FORMĂ PLĂŢI SUPLIMENTARE, CU EXCEPŢIA: - COPLĂŢII, ÎN VALOARE DE MAXIM 10 LEI/SPITALIZARE CONTINUĂ; - CONTRAVALORII SERVICIILOR HOTELIERE CAZARE ŞI MASĂ CU UN GRAD RIDICAT DE CONFORT, PESTE CONFORTUL STANDARD, ACORDATE LA CEREREA ASIGURAŢILOR. CONTRIBUŢIA PERSONALĂ A ASIGURAŢILOR PENTRU ACESTE SERVICII ESTE DE MAXIM 300 LEI/ZI.

CAS_afișare tarife aistență medicală clinică

CAS_afișare tarife aistență medicală spitalicească

CAS GORJ - ADRESĂ DOCUMENTE AFIȘARE SEDIU CABINET - CLINICE


Criterii de internare