Anunturi CAS GORJ

Anunturi CAS GORJ

CLINIC

PENTRU SERVICIILE MEDICALE DECONTATE DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NU SE POT SOLICITA PLĂŢI SUPLIMENTARE SUB NICIO FORMĂ

macheta privind servicii si tarife medicina interna

SPITALIZARE DE ZI

PENTRU SERVICIILE MEDICALE DECONTATE DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NU SE POT SOLICITA SUB NICIO FORMĂ PLĂŢI SUPLIMENTARE, CU EXCEPŢIA: - COPLĂŢII, ÎN VALOARE DE MAXIM 10 LEI/SPITALIZARE CONTINUĂ; - CONTRAVALORII SERVICIILOR HOTELIERE CAZARE ŞI MASĂ CU UN GRAD RIDICAT DE CONFORT, PESTE CONFORTUL STANDARD, ACORDATE LA CEREREA ASIGURAŢILOR. CONTRIBUŢIA PERSONALĂ A ASIGURAŢILOR PENTRU ACESTE SERVICII ESTE DE MAXIM 300 LEI/ZI.

Spitalizare de zi

CAS GORJ - ADRESA DOCUMENTE AFISARE SEDIU CABINET - CLINICE


  1. GJ pachet servicii medicale 1
  2. GJ pachet servicii medicale 2

Criterii de internare