Lista tarifelor de asistență medicală spitalicească, ambulatorie si a ofertelor