Nota de informare protecția datelor cu caracter personal

Protecția datelor personale

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și a legii nr. 46/2003, legea drepturilor pacientului, Grupul Medical Phoenix : Craiova, Slatina, Tg. Jiu are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectarii datelor este asigurarea protecției sociale prin servicii de sănătate, asigurarea funcționării sistemului de asigurări de sănătate la nivel local potrivit Legii 95/2006.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru funcționarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel local potrivit Legii 95/2006. Refuzul dvs. de a furniza aceste date determina imposibilitatea acordării serviciilor de sănătate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Grupul Medical Phoenix : Craiova, Slatina, Tg. Jiu și sunt comunicate altor destinatari (CNAS, parteneri contractuali ai Grupului Medical Phoenix, alte Case Județene de Asigurări de Sănătate), în condițiile legii.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

În vederea creșterii eficienței sistemului de pază și pentru asigurarea securității persoanelor și a spațiului public, Grupul Medical Phoenix : Craiova, Slatina, Tg. Jiu a instalat un sistem de supraveghere video interior și exterior, prelucrând astfel imaginile tuturor persoanelor care intră în incinta instituției. Imaginile înregistrate sunt stocate și comunicate numai Poliției în caz de evenimente flagrante și a cercetării judiciare.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă datată și semnată la registratura Grupulului Medical Phoenix : Craiova, Slatina, Tg. Jiu

Observație:

*Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

* Grupul Medical Phoenix :

  • Craiova a fost înregistrat la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal cu nr. 0020708 / 18.09.2017.
  • Slatina a fost înregistrat la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal cu nr. 0006609 / 22.03.2017.
  • Tg. Jiu a fost înregistrat la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal cu nr. 0025133 / 06.11.2017